Clicky

Fysieke Wederopstanding

Vraag: “Jezus, was er werkelijk een fysiekewederopstanding?”

Jezus zegt in antwoord daarop: Mijn lichaam verdween, omdat ik er geen illusie over had. Hij had geen illusies vanuit Zijn vroegere referentie als een man. De laatste illusie was verdwenen. Het lichaam was in de tombe gelegd, maar er was niets achtergebleven om te begraven. De associaties in beperkte gedachtenvormen kunnen heel goed het lichaam hebben gezien dat ze in de tombe legden. Maar in de gehele geest van hun associatie met de wederopstanding van Jezus, verdween het daadwerkelijk, net als zij. Het was in de tombe gelegd, maar er was niets achtergebleven om te begraven. Het lichaam ontbond niet, en doet dat nu ook niet, omdat het onwerkelijke niet sterven kan.

Het lichaam was er nooit, in de eerste plaats of in enige werkelijke plaats. De wederopstanding is het herinneren van de totale illusie van de objectieve werkelijkheid. Het werd slechts wat het altijd was.
Wat was dat? Niets!
En dat is wat ‘de steen afwentelen’ betekent. Dat het lichaam een bewaarplaats is waar alle op waarneming gebaseerde herinneringen worden bewaard en begraven in jouw conceptuele zelf – dit is het hele idee van de kruisiging en de wederopstanding. Dit is wat ‘de steen afwentelen’ betekent. Het lichaam verdwijnt en verbergt niet langer wat er achter ligt. Het wordt niet in de beklemming van zijn gedachtenvormen vastgehouden. Het houdt slechts op visie te hinderen. De steen af te wentelen is voorbij aan de tombe te zien, voorbij aan de dood, en de onbeduidendheid van het lichaam te begrijpen.

Wat als niets wordt beschouwd, moet verdwijnen. En dat zal het, dat doet het en dat deed het.

Ik nam vervolgens een menselijke vorm, met menselijke attributen, aan – dit is de daadwerkelijke terugkeer van het gehele fysieke lichaam van Jezus – om tot hen te spreken die aan de rest van hen die nog slapen in een verdeelde geest de waardeloosheid van het lichaam aan de wereld zouden tonen.
Om zijn her-ziening van het tijdelijke continuüm te demonstreren.
Om te laten zien dat Hij enkel onderwees dat deze wereld niet werkelijk is.
Om, indien nodig, een kerk op te richten; eenkortstondige ruimtelijke samenhang die, hoewel die nogsteeds een gevangen zetten van eeuwige levensenergie is, als een gevestigde orde van de objectieve sterfelijkheid van de mens gebruikt zou kunnen worden als instrument of medium van een impuls van licht voor de Wederkomst (de totale ontwaking). Dat de lichaamsidentificatie die zij bezaten in feite niet echt was, zoals gedemonstreerd werd door de weder-opstanding van deze man, Jezus. Om de waardeloosheid van het lichaam aan de wereld te tonen. Dit is totaal verkeerd begrepen. Ik kwam om ze te zeggen dat de dood een illusie is, en dat de geest die het lichaam heeft gemaakt een anderlichaam kan maken, omdat de vorm zelf een illusie is.

-Uit: De werkelijkheid van fysieke wederopstanding, Master Teacher

Een Cursus in Wonderen wordt uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer.

ISBN: 9789020283167 - 9789020210439 - 9789020209143 - 9789020211641 - 9789020283174