Dagelijkse Les Klas

  • LES 234 Vader, vandaag ben ik wederom Uw Zoon. Vandaag zullen we uitkijken naar de tijd dat dromen over zonde en schuld voorbij zijn en we de heilige vrede hebben bereikt die we nooit heb­ben verlaten. Slechts een nietig ogenblik is tussen eeuwigheid en tijdloos­heid verstreken. Zo kortstondig was de tussenpoos dat er in de continuï­teit geen breuk is geweest, noch een onderbreking in de gedachten die voor eeuwig als één verenigd zijn. Nooit is er iets gebeurd dat de vrede van God de Vader en de Zoon heeft verstoord. Dit aanvaarden we van­daag als volkomen waar. Wij danken U, […]
  • Les 234 – Vader, vandaag ben ik wederom Uw Zoon.
    on August 22, 2019 at 03:00

    LES 234 Vader, vandaag ben ik wederom Uw Zoon. Vandaag zullen we uitkijken naar de tijd dat dromen over zonde en schuld voorbij zijn en we de heilige vrede hebben bereikt die we nooit heb­ben verlaten. Slechts een nietig ogenblik is tussen eeuwigheid en tijdloos­heid verstreken. Zo kortstondig was de tussenpoos dat er in de continuï­teit geen breuk is geweest, noch een onderbreking in de gedachten die voor eeuwig als één verenigd zijn. Nooit is er iets gebeurd dat de vrede van God de Vader en de Zoon heeft verstoord. Dit aanvaarden we van­daag als volkomen waar. Wij danken U, Vader, dat we niet de herinnering van U en Uw Liefde kunnen verliezen. We weten ons geborgen en zeggen U dank voor alle gaven die U ons ge­schonken hebt, voor alle liefdevolle hulp die we hebben ontvangen, voor Uw eeu­wig geduld en voor het Woord, dat U ons gaf, dat we zijn verlost.

Klik HIER voor alle dagelijkse klassen

Het doel van het werkboek is je geest systematisch te trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in de wereld. De oefeningen zijn ontworpen om je te helpen de lessen te veralgemenen, zodat je gaat begrijpen dat ze elk evenzeer toepasbaar zijn op je waarneming van alles en iedereen.

De overdracht van training verloopt bij ware waarneming niet op dezelfde manier als de overdracht van training in de wereld. Als ware waarneming is bereikt met betrekking tot enige persoon, situatie of gebeurtenis, dan staat vast dat ze totaal op alles en iedereen overgaat. Anderzijds maakt één uitzondering, die buiten ware waarneming wordt gehouden, haar verwezenlijking waar dan ook onmogelijk.

De ware aard van ware waarneming is dat ze geen begrenzingen heeft.
Ze is het tegengestelde van de manier waarop je nu ziet.