Dagelijkse Les Klas

  • LES 288 Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten. Dit is de gedachte die naar U leidt en me tot mijn doel brengt. Ik kan niet tot U komen zonder mijn broeder. En om mijn Bron te kennen moet ik eerst herkennen wat U als één met mij geschapen heeft. Het is de hand van mijn broeder die me naar U leidt. Zijn zonden liggen in het verleden samen met de mijne, en ik ben verlost omdat het verleden voorbij is. Laat me het niet koesteren in mijn hart of ik zal de weg die naar U leidt kwijtraken. Mijn […]
  • Les 288 – Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten.
    on October 15, 2019 at 03:00

    LES 288 Laat me vandaag mijn broeders verleden vergeten. Dit is de gedachte die naar U leidt en me tot mijn doel brengt. Ik kan niet tot U komen zonder mijn broeder. En om mijn Bron te kennen moet ik eerst herkennen wat U als één met mij geschapen heeft. Het is de hand van mijn broeder die me naar U leidt. Zijn zonden liggen in het verleden samen met de mijne, en ik ben verlost omdat het verleden voorbij is. Laat me het niet koesteren in mijn hart of ik zal de weg die naar U leidt kwijtraken. Mijn broeder is mijn Verlosser. Laat me de Verlosser die U me gegeven heeft niet aanvallen. Maar laat me hem eren die Uw Naam draagt, en me aldus herinneren dat Die de mijne is. Vergeef mij dan, vandaag. En je zult weten dat je mij vergeven hebt als jij je broeder in het licht van heiligheid aanschouwt. Hij kan niet minder heilig zijn dan ik, en jij kunt niet heiliger zijn dan hij.

Klik HIER voor alle dagelijkse klassen

Het doel van het werkboek is je geest systematisch te trainen in een andere waarneming van alles en iedereen in de wereld. De oefeningen zijn ontworpen om je te helpen de lessen te veralgemenen, zodat je gaat begrijpen dat ze elk evenzeer toepasbaar zijn op je waarneming van alles en iedereen.

De overdracht van training verloopt bij ware waarneming niet op dezelfde manier als de overdracht van training in de wereld. Als ware waarneming is bereikt met betrekking tot enige persoon, situatie of gebeurtenis, dan staat vast dat ze totaal op alles en iedereen overgaat. Anderzijds maakt één uitzondering, die buiten ware waarneming wordt gehouden, haar verwezenlijking waar dan ook onmogelijk.

De ware aard van ware waarneming is dat ze geen begrenzingen heeft.
Ze is het tegengestelde van de manier waarop je nu ziet.