Clicky

Over het Licht

Dankjewel

Je weet dat je niet van deze wereld bent!

Het is niet moeilijk maar wel anders. Het antwoord dat we willen kan niet van buiten onszelf komen. Het is in jou. Altijd al geweest.

Dit is een boodschap van buiten de tijd en niet in ruimte:
Er is geen schuld. Jij bent schuldeloos. Je hebt nooit iets fout gedaan en hoeft nergens boete voor te doen.

De Liefde van God is nog altijd overal om je heen en in jou. Wees niet bang dit nieuwe pad te bewandelen. Hij die Weet gaat met jou waar je ook gaat.

Wat hier wordt aangeboden is een ervaring. Plots bevind je je in een gewaarzijn dat niet gebonden is aan de wetten van de tijd en ruimte. Je ontdekt dat je niet een lichaam bent maar dat je vrij bent.

Niet vrij om te doen wat je wilt, maar eindelijk vrij om te Zijn.

Een Cursus in Wonderen wordt uitgegeven door Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer.

ISBN: 9789020283167 - 9789020210439 - 9789020209143 - 9789020211641 - 9789020283174